סטיפס ל ?  


סיכום של שמואל א' פרק א'

אנונימית ;-))‏  (20 במאי 2013, 19:03)
תשובות הגולשים:
מיון לפי זמן  |  דירוג
את יכולה תמיד לכתוב בגוגל ויש לך שם את כל הפרקים.
I See Your True Colors (: (עונה בכירה) ‏ (2762)
20 במאי 2013, 19:05
0
הצבעתך התקבלה!
ההצבעה כבר נקלטה

תקציר הפרק: לאלקנה שתי נשים האחת פנינה (ממנה יש לו ילדים) והשנייה חנה (עקרה). אלקנה ומשפחתו עלו לשילה לזבוח לה' זבח, כמנהג המשפחה שנה בשנה (בשילה יושבים בניו של עלי הכהן, חפני ופנחס). בארוחה המשפחתית, אלקנה נתן לחנה מנה גדולה משל כולם, כי אותה אהב יותר מפנינה ובשל העובדה שריחם עליה. חנה לא אכלה את המנה שקבלה, משום שהייתה טרודה מן העובדה שה' סגר את רחמה ומשום שפנינה הציקה לה והטרידה אותה רבות עקב עובדה זו. אלקנה שאל את חנה מדוע בכתה ומדוע לא אכלה את האוכל שהביא לה וטען שהוא טוב לה יותר מעשרה בנים (דיבר לליבה כדי שתתעודד).
לאחר הארוחה קמה חנה מן השולחן כשהיא כעוסה והלכה להתפלל בהיכל ה'. היא נדרה נדר, שאם ייוולד לה ילד היא תקדיש אותו לה' והוא ישרת את ה'.
עלי ראה את חנה מתפללת (היא דיברה בלי קול כשרק שפתיה נעות) וחשב שהיא שיכורה. עלי אמר לה עד מתי תשתכרי (ן) - תפסיקי להשתכר, והיא השיבה שהיא לא שיכורה אלא רק התפללה לה'.
למחרת בבוקר אלקנה ומשפחתו קמו, התפללו לה' וחזרו הביתה. בבית, אלקנה ואשתו חנה שכבו וה' נענה לבקשת חנה. לאחר כמה ימים חנה נכנס להיריון ובסופו של התהליך ילדה בן ששמו שמואל על שם זה שהיא שאלה אותו מה'. כעבור שנה הם עלו שוב למקדש בשילה, כמו בכל שנה, וחנה לא עלתה איתם (כי היא לא הייתה מוכנה עדיין להחזיר ולהקדיש את שמואל לה') ואמרה שתחזיר אותו כשהוא ייגמל מההנקה. כששמואל נגמל חנה עלתה איתו לשילה עם זבח (פר) קמח ויין, והקדישה אותו כמשרת ה'.
* החלוקה הנכונה/ הנבחרת:
- ( 1- 3) א-ג: "אקספוזיציה"- רקע ומתן הסבר על הדמויות המרכזיות, מקום וזמן.
- (4- 8) ד- ח: "הסעודה המשפחתית בשילה".
- (9- 18) ט- י"ח: "חנה במקדש" (התפילה, הנדר, השיחה עם עלי, חנה ועלי).
- (19- 20) י"ט- כ: "הולדת שמואל" (התפילה מתגשמת, התפילה קורמת עור וגידים).
- (21- 23) כ"א- כ"ג: "חנה חווה אימהות".
- (24- 28) כ"ד- כ"ח: "קיום הנדר".
אוווונליין (עונה בכיר) ‏ (15596)
20 במאי 2013, 19:14
0
הצבעתך התקבלה!
ההצבעה כבר נקלטה

נקודות מרכזיות בפרק:
אקספוזיציה (מצג): לרוב הסיפורים במקרא יש פתיחה שמציגה את הדמויות העיקריות שפועלות בסיפור, את מערכת הקשרים ביניהן ועוד פרטים הנחוצים להבנת הסיפור (זמן, מקום וכו').
אלקנה: מקום מושבו בהר אפרים, רקע על השושלת ממנה הגיע, שתי נשותיו והמנהג המשפחתי.
פנינה: אשת אלקנה, יש לה ילדים.
חנה: אשת אלקנה, אין לה ילדים.
עלי: כהן בשילה.
חפני ופנחס: כהנים, בניו של עלי, מכהנים במקדש בשילה.
שושלת יוחסין: ישנם סיפורים במקרא, אשר הפס' הראשון בהם מתאר את יחוסו של הגיבור. מוצאו של אלקנה משבט אפרים ממקום שנקרא אפרת, הופעתה של שושלת היחסים מלמדת אותנו שהאיש היה אישיות רבת מעלה- בעלת חשיבות ומכובדת, שממנה יצא מנהיג גדול.
מוטיב העקרות: חנה הייתה עקרה ופנינה פורייה והיו לה ילדים. פנינה הציקה לחנה והתגרתה בה. זהו מוטיב חוזר לקראת הולדתו של מנהיג גדול. מנהיגים נולדים בהפתעה. שניים מתוך שלושת האבות הם בנים לאמהות עקרות, ודווקא הנשים העקרות היו האהובות יותר על בעליהן. תהליך הבן שיהיה מנהיג הוא: עקרות > צער ותפילה > בשורה מפי מלאך/נביא > לידה.
נדר: נדר זה התחייבות ושבועה לבצע משהו. למילה נדר יש משמעות חזקה כי ההתחייבות היא בין אדם לאלוהים. היה נהוג להבטיח לאל הבטחות על תנאי לקיום המעשה. האל היה שותף לשבועה כי הוא קיים את הצד שלו והאדם שילם את חובו. הנדר של חנה: "אם ראה תראה בעוני אמתך... ונתתיו לה' ". התנאי שמעמידה חנה לה' הוא שבמידה וה' יכיר בסבלה וייתן לה ילד היא תמסור את הילד להיות עבד ה' כל חייו.
מילה מנחה: מילה מנחה היא מילה או שורש החוזרים על עצמם במספר פסוקים מצומצם, לשם הדגשת רעיון או משמעות. לדוגמא- אחד מהשורשים המנחים בפרק זה הוא השורש ש-א-ל, שורש זה חוזר על עצמו ארבע פעמים בשני פס' (27- 28). "... ויתן ה' לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו" וגם "אנוכי השאלתיו לה' כל הימים אשר היה שאול לה'.." ובשל כך השורש מדגיש את רעיון התפילה לה' והענותו של ה' לבקשתה של חנה (חנה השאילה מה' וולד והחזירה לו אותו בחזרה).
לשון נופל על לשון: חזרה של שורש או מילה כדי להבליט את המשמעות או את הפעולה. דוג' מן הפרק: בכה תבכה, תדר נדר ואכל תאכל.
הנגדה: כאשר המספר מעמיד שתי דמיויות המנוגדות בדבריהן, או במעשיהן או בהתנהגותן. לדוגמא- הדמיות המנוגדות הן אלקנה ועלי: מצד אחד כשחנה בוכה אלקנה מנחם אותה ומעודד אותה ואומר לה שהוא אוהב אותה יותר מאהבה של עשרה בנים ביחד, ומצד שני כשעלי ראה אותה בוכה ומתפללת באוהל מועד הוא אומר לה "עד מתי תשתכרין".
אפיון הדמויות בפרק א': הסיפור המקראי קצר ומתומצת והמספר, הממעט במילים, מייחס משמעות רבה לכל מילה. לכן עלינו לדלות כל פרט שניתן על כל דמות ולציינו לפנינו: דמותה של חנה – תפקידה של חנה בסיפור להביא לעולם את אחד המנהיגים הגדולים במקרא, שימשח את שאול ודוד. היא הופיעה רק בפרק הראשון של הספר ובעשרה פסוקים נוספים שאחריו, והיא נמצאת בתבנית המוכרת של- עקרה אהובה כמו רבקה ורחל שהן שתיים מתוך 4 אמהות. בסיפור חנה מתוארת כדמות דיכאונית (בתנ"ך, סימן לדיכאון בקרב אנשים הוא הפסקה באכילה, ויציאה מהדיכאון תלווה באכילה) מסכנה (כפי שבחרתם לציין במהלך השיעורים) ומאמינה בה' (מתפללת ונודרת נדר לה'). דמותה של פנינה – פנינה, היא דמות משנה בסיפור. היא מוזכרת רק בשני פסוקים וכל תפקידה הוא לעורר את כעסה של חנה כדי שזו תתפלל לה' מתוך כאב עמוק. דמותו של עלי – עלי, הוא דמות ראשית בסיפור המקביל לסיפור הולדת שמואל. בסיפור הולדת שמואל תפקידו משני ואנו מוצאים בו רמז קל לבאות. כאשר חנה מפללת לה' ובוכה, עלי חושב שהיא שיכורה וזה מראה לקוראים שעלי אינו מרגיש מספיק את כאב הזולת. הדבר ילך ויתעצם בפרקים הבאים. דמותו של אלקנה – אלקנה, הוא האב של מי שעתיד להיות הנביא הגדול שימליך את המלכים הראשונים. המספר רוצה להראות לנו ששמואל בא ממשפחה מיוחסת ושאביו אהב מאוד את אימו. את ייחוסו מראה לנו המספר כבר בפסוק הראשון, כאשר אלקנה מתואר בייחוס של שלושה דורות לפניו. בנוסף לכך המספר מתאר את עוצמת אהבתו של אלקנה לאישתו, כי הוא אומר לה שאהבתו עזה כאהבתם של עשרה בנים, וכשהוא מעניק לה מנה אחת יותר מכולם בארוחה המשפחתית (בכלל אלקנה מתואר כבעל חם, אוהב, מבין ודואג).
אוווונליין (עונה בכיר) ‏ (15596)
20 במאי 2013, 19:15
0
הצבעתך התקבלה!
ההצבעה כבר נקלטה